Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6aFakultní škola Ostravské univerzity
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace se sídlem Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 00842737 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

 • Osobní údaje Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman, s.r.o.,
- se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00.
- IČO: 27177726
- doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00
- telefon: +420 910 120 377
- e-mail: dpo@dpohotline.cz
- ID datové schránky: tkyd8fz

Dokumenty

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
je příspěvkovou organizací zřizovanou
Moravskoslezským krajem.
Programovali: SE-MO Data s.r.o.
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Volgogradská 6a
700 30 Ostrava-Zábřeh
596 750 873